Saturday, 26 November 2011


Latian 3Kata Adjetif 


Isi tempat kosong dengan adjektif warna yang sesuai.   (      /10)
1.      Kulit buah manggis berwarna ______________.
2.     Uniform ahli pengakap berwarna ____________.
3.     Isi buah durian berwarna _________________.
4.     Kulit pisang yang mentah berwarna ______________.
5.     Kulit buah ciku berwarna _______________.
6.     Kulit buah betik yang masak berwarna _______________.
7.     Murid lelaki sekolah rendah memakai baju ______________dan berseluar ____________ke sekolah.
8.     Rambut Sin Yee panjang dan _________________berkilat.
9.     Kenderaan berhenti apababila lampu isyarat berwarna ___________.
10.      Darah kita berwarna ________________.

No comments:

Post a Comment