Sunday, 27 November 2011


Latihan 4 Kata Adjektif

Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai. (    /10)
1.   Saya tidak terbaca buku cerita yang _______________ itu.
2.   Air sungai itu _____________ pada musim kemarau.
3.   Budak _______________itu termakan empat pinggan nasi setiap hari.
4.    Pelajar yang ______________ itu selalu mendapat tempat pertama di dalam kelas
     saya .
5.   Yong Seng berasa _______________setelah makan dua keeping roti canai.
6.    Pak Eng Huat menggunakan galah yang ______________ untuk menjolok buah
     rambutan.
7.    Pokok kelapa tinggi tetapi pokok pisang __________________.
8.    Jalan yang menuju ke Genting Highlands ___________________.
9.    Tulisan ketua darjah saya ________________dan senang dibaca.
10. Rumah Puan Siti ________________ tetapi selesa.

No comments:

Post a Comment